بررسی عددی اثر مقدار پیچش جریان بر احتراق پیش ­آمیخته کم ­پیچش

نویسندگان

1 صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

احتراق کم ­پیچش یکی از روش‌های نوین برای پایدارسازی شعله‌های پیش­ مخلوط با نسبت هم ­ارزی کمتر از 1 است. برای استفاده از این روش پایداری شعله در توربین‌های گازی، شناخت مشخصات جریان و احتراق این نوع شعله‌ها در شرایط مختلف کاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله پدیده‌های فیزیکی و نحوه پایدارسازی شعله کم ­پیچش در شرایط دو عدد پیچش با استفاده از شبیه‌سازی به روش گردابه‌های بزرگ و روش شعله ضخیم ­شده، بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی شعله کم ­پیچش نشان می‌دهد که شعله با فاصله مشخصی از لبه مشعل پایدار شده و پایداری آن وابسته به تشکیل ناحیه بازگردشی داخلی در جریان نیست. همچنین، افزایش عدد پیچش از 0/5 تا 0/65 باعث حرکت ناحیه بازگردشی و شعله به­ سمت بالادست جریان شده ولی سازوکار پایداری شعله تغییر نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها