بررسی عددی اثر دمای آب اضافه شده به سوخت اکتان بالا در یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل‌شده (RCCI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / گروه پژوهشی انرژی های دریاپایه

2 گروه پژوهشی انرژی های دریا پایه / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌ها و نیز افزایش توان و بازدهی از اهداف مهم پژوهش‌های حوزه‌  موتورهای درون سوزند.  با‌توجه‌به اثرات مثبت افزودن آب به مخلوط سوخت و هوای ورودی از منیفولد یک موتور درون سوز دماپایین، این مقاله به اثر تغییر دمای آب اضافه‌شده به سوخت اکتان‌بالا در یک موتور درون سوز اشتعال‌تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل‌شده و سوخت دوگانه بنزین–دیزل می‌پردازد. دمای آب در بازه‌ی 20 تا 60 درجه‌  سلسیوس تغییر می‌کند.در این راستا، در حالی که مشخصه­ توان خروجی تقریباً ثابت نگه­ داشته شده است، آب با نسبت‌های جرمی مختلف جایگزین بنزین می‌شود، به‌گونه‌ای ‌که میزان کاهش سوخت معادل مقدار آب افزوده باشد، اما جرم سوخت دیزل بدون تغییر باقی می­ماند. برای شبیه‌سازی عددی، از نزم‌افزار AVL-Fire به‌صورت کوپل با کد سینتیک مفصل شیمیایی استفاده شد. با مقایسه‌ نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی در شرایط مشابه، نتایج عددی اعتبارسنجی شدند. نتایج نشان می‌دهند، با افزایش نسبت جرمی آب تا 10درصد، فشار و دمای محفظه احتراق و نیز آلایندگی اکسیدهای نیتروژن به حد قابل توجهی افزایش می‌یابد، ولی با افزایش آب تا نسبت جرمی 15درصد، روند کاهشی دیده می‌شود. ادامه‌ روند افزایش نسبت جرمی آب تا 20 درصد دوباره روند افزایشی را درپی دارد، با این تفاوت که در این نسبت جرمی دمای محفظه احتراق و آلایندگی اکسیدهای نیتروژن، علی‌رغم افزایش مشخصه‌های توان، افزایش چشم‌گیری نداشته‌اند. در ادامه، با درنظرگرفتن نسبت جرمی 20 درصد، بررسی اثرات افزایش دمای آب اضافه‌شده روند رو به بهبودی را نشان می‌دهد، به‌طوری ‌که بیشینه‌ میانگین فشار داخل محفظه احتراق افزایش ‌یافته، منجربه افزایش جزئی فشار متوسط مؤثر اندیکاتوری می‌شود. ازطرفی، به‌دلیل افزایش سطح تکمیل احتراق، آلایندگی CO به‌حد چشم‌گیری کاهش می‌یابد. همچنین، مصرف سوخت ویژه اندیکاتوری تا مقدار 2 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of the Effect of Adding Water with Different Temperatures to Low-Reactivity Fuel in a Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) Engine

نویسندگان [English]

  • Rouzbeh Shafaghat 1
  • Saleh Talesh Amiri 2
  • Omid Jahanian 3
1 Sea-Based Energy Research Group / Babol Noshirvani University of Technology
2 Sea-Based Energy Research Group / Babol Noshirvani University of Technology
3 Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

Reducing fuel consumption and emissions, as well as increasing the power and efficiency, have always been important in IC engines researches. Due to the positive effects of adding water to the inlet fuel-air mixture through the manifold of a low-temperature engine, the effect of the temperature of water added to the low-reactivity fuel in an RCCI engine with gasoline-diesel dual-fuel has been investigated. The water temperature varies between [20-60]oC. Water is substituted for gasoline with different mass-ratios; so that the reduction of fuel will be equal to the amount of water added. For numerical simulation, the AVL-Fire was used as a couplet with the detailed chemical kinetics code. For validation, numerical results are compared with similar experimental data. The results show that by increasing the mass-ratio of the replaced water up to 10%, the in-cylinder pressure and temperature as well as the NOx increase significantly; but with an increase in mass-ratio to 15%, a decreasing trend is seen. With the increase in the mass-ratio to 20%, it will again lead to an increasing trend; however, at this mass-ratio, the in-cylinder temperature, and the NOx have not increased significantly, despite the increase in power characteristics. Then, considering the mass-ratio of 20%, the evaluation of water temperature increasing shows an improving trend; so that the maximum average in-cylinder pressure is increased and leads to a slight increase in the IMEP. Also, due to the increase in combustion quality, CO is significantly reduced, as well as the ISFC is reduced up to 2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RCCI
  • water injection
  • Water temperature
  • Indicated Mean Effective Pressure
  • Fuel consumption