موضوعات = تولید سوخت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و ارزیابی خواص دی‌الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ حسین عامری مهابادی


2. پیش بینی و بهینه سازی برخی ویژگی های بیودیزل پالم با استفاده از خواص دی الکتریک به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-27

محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ حسین عامری مهابادی


3. بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13

سارا الماسی؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان


4. ساخت و ارزیابی الکترود هیدروژن بر پایه نانو ذرات نیکل بر بستر گرافن در الکترولیز آب

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-28

محمد ژیانی؛ جواد رضایی؛ سعیده کمالی


5. مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-46

حسنین عبدالرحمن کریم اللامی؛ محمد طبسی زاده؛ عبدالعلی فرزاد؛ عباس روحانی