موضوعات = سوخت های زیستی و جایگزین
تعداد مقالات: 12
1. بررسی اثر پارامترهای مهم در تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن پتاسیم کربنات/آلومینا و روغن کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1396

المیرا یزدانیان؛ نوشین قلی پور؛ آرش کامران پیرزمان


4. بررسی اثرات زیست محیطی تولید بیواتانول از ضایعات سیب زمینی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 36-49

10.22034/jfnc.2020.105925

علی متولی؛ میلاد تیموری؛ برات قبادیان؛ غلامحسن نجفی


9. تولید بیوگاز از ویناس نیشکر با استفاده از راکتور بستر گرانولی ثابت (SGBR)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 69-78

مصطفی پارسایی؛ مصطفی کیانی ده کیانی؛ افشین تکدستان


11. تولید بیودیزل از روغن ضایعات ماهی به کمک ترکیب همزن مکانیکی و ریزموج

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 1-14

ندا یاری؛ مصطفی مصطفایی؛ لیلا ندرلو؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


12. بهینه سازی نسبت EGR، نسبت سوخت بیودیزل و شرایط کاری یک موتور دیزل با روش RSM

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 15-32

فرزاد جلیلیان تبار؛ غلامحسن نجفی