موضوعات = احتراق
تعداد مقالات: 15
6. بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


8. بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


13. بررسی عددی پدیده دوده در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-64

علی نصیری طوسی؛ عطیه صفایی عرشی


15. بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی