موضوعات = احتراق
تعداد مقالات: 13
1. بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


6. بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


8. بررسی اثرات فشار و دما در شعله متقابل آرام گذر-بحرانی و فرا-بحرانی متان و اکسیژن مایع

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-96

حامد زینی وند؛ حسین عشینی؛ محمد فرشچی


11. بررسی عددی پدیده دوده در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-64

علی نصیری طوسی؛ عطیه صفایی عرشی


13. بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی