موضوعات = احتراق
تعداد مقالات: 20
1. مطالعه تجربی تشکیل هسته خوداشتعالی تصادفی در جت

دوره 14، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-18

10.22034/jfnc.2022.316312.1295

سعیدرضا زادسیرجان؛ صادق تابع جماعت؛ مسعود عیدی عطارزاده


4. مطالعه عددی رژیم‌های مختلف شعله در اسپری جریان متقابل آرام

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-46

10.22034/jfnc.2021.230030.1217

مراد هواسی؛ فتح اله امی؛ فاطمه چیتگرها


12. بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، مهر 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


13. بررسی عددی اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله آشفته در محفظه احتراق

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 73-88

سیدمحمدمهدی ثابت؛ سید عبدالمهدی هاشمی


17. بررسی عددی پدیده دوده در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-64

علی نصیری طوسی؛ عطیه صفایی عرشی


20. بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی