موضوعات = موتورهای احتراق داخلی
تعداد مقالات: 8
4. بررسی پارامترهای احتراقی و آلودگی سوخت اتانول در یک موتور احتراق تراکمی دما پایین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-77

محسن تیموری؛ بهرام بحری؛ فربد جهاندیده


6. مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربن اضافه شده به مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی

دوره 10، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-16

سید حسن حسینی؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان؛ احمد عباس زاده مایوان


8. تعیین تجربی رژیم احتراقی مخلوط همگن در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 10، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 28-39

مرتضی فتحی؛ امید جهانیان؛ داود دومیری گنجی