موضوعات = روش های عددی و تجربی در احتراق
تعداد مقالات: 7
4. مطالعه تجربی ضخامت فیلم مایع حاصل از برخورد اسپری با یک سطح جامد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 57-72

محمدرضا مراد؛ علیرضا رمضانی


5. بررسی عددی تاثیر میدان مغناطیسی بر رفتار شعله غیر پیش آمیخته متان

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-17

کیارش کاملی؛ هادی پاسدار شهری


6. تعیین توزیع شعاعی دما و سرعت در شعله به وسیله ترموکوپل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-100

محمد جواد اکبری؛ آزاده کبریایی؛ علیرضا رنجبران