کلیدواژه‌ها = روش سطح پاسخ
بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از روغن کلزای غیرخوراکی با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-13

سارا الماسی؛ غلامحسن نجفی؛ برات قبادیان


تولید بیودیزل از روغن ضایعات ماهی به کمک ترکیب همزن مکانیکی و ریزموج

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 1-14

ندا یاری؛ مصطفی مصطفایی؛ لیلا ندرلو؛ سید محمد صفی الدین اردبیلی


بهینه سازی متغیرهای عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با استفاده از سوخت دیزل – روغن الکل به کمک روش سطح پاسخ

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 93-104

سید محمد صفی الدین اردبیلی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد جواد شیخ داودی