کلیدواژه‌ها = آلایندگی
تعداد مقالات: 7
5. مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربن اضافه شده به مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی

دوره 10، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 1-16

سید حسن حسینی؛ احمد تقی زاده علی سرایی؛ برات قبادیان؛ احمد عباس زاده مایوان


6. تاثیر بیودیزل تولید‌شده از میکروجلبک بر متغیرهای عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش غیرمستقیم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

بهمن نجفی؛ مهدی ترکیان؛ محمدامین حجازی؛ امیرعلی زمزمیان