کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر بیودیزل تولید‌شده از میکروجلبک بر متغیرهای عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش غیرمستقیم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

بهمن نجفی؛ مهدی ترکیان؛ محمدامین حجازی؛ امیرعلی زمزمیان


2. مدلسازی سیستم پیشرانش کاتالیستی در حالت احتراق ناقص

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388

شهرام قنبری پاکدهی؛ مهدی مظفری نوشری؛ علی اکبر هاشمی پور رفسنجانی