کلیدواژه‌ها = شعله سندیا
تعداد مقالات: 2
1. مدل‏ سازی احتراق مغشوش با استفاده از مدل واکنشگاه اختلاط ایدئال اصلاح‌شده

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-101

علی شهانقی؛ هادی پاسدار شهری