کلیدواژه‌ها = نقطه اشتعال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر فرایند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-51

10.22034/jfnc.2019.95414

حسن صدرنیا؛ آذر خدابخشی کولایی؛ محمد طبسی زاده؛ برات قبادیان


2. پیش بینی و بهینه سازی برخی ویژگی های بیودیزل پالم با استفاده از خواص دی الکتریک به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-27

محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ حسین عامری مهابادی