کلیدواژه‌ها = محتوای متیل استر
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی و بهینه سازی برخی ویژگی های بیودیزل پالم با استفاده از خواص دی الکتریک به روش سطح پاسخ

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 15-27

محمد زارعین؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ حسین عامری مهابادی