کلیدواژه‌ها = احتراق
تعداد مقالات: 12
1. بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 121-135

صمد جعفرمدار؛ پوریا مجیدی


2. بررسی عددی پدیده دوده در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-64

علی نصیری طوسی؛ عطیه صفایی عرشی


4. مطالعه عددی اثر موج شوک برخوردی بر احتراق جت متقاطع هیدروژن در جریان مافوق صوت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

علی اکبر شکریان؛ صادق تابع جماعت


5. شبیه‌سازی فرآیند احتراق موتور دیزلی MTI4.244 به منظور بررسی امکان ارتقاء توان و کاهش آلاینده‌های آن

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-110

حسن حبیبی؛ رحیم خوشبختی سرای؛ علیرضا گیمه چی؛ مجتبی سیابی


6. مطالعه اثرات نسبت هم­ ارزی و نوع سوخت بر روی یک جریان واکنشی با فشار و دمای متغیر و زمان اقامت کوتاه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 77-95

امیر مردانی؛ محمدصالح عبداله پور؛ وحید رضائی


7. بهینه سازی پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای تعیین ضرایب مدل سینتیکی احتراق متان و هوا

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-16

سید مهدی هدایت زاده؛ محمد سلطانیه؛ اسماعیل فاتحی فر؛ امیر حیدری نسب؛ محمدرضا جعفری نصر


8. مطالعه عددی و تجربی مشعل ترکیبی متخلخل-شعله آزاد و مقایسه آن با مشعل متخلخل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ مصطفی خسروی الحسینی


12. بررسی تجربی اثر ضخامت و تخلخل بر عملکرد مشعل تابشی متخلخل فلزی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388

سید عبدالمهدی هاشمی؛ حسین عطوف