نویسنده = محمد طبسی زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر فرhیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 39-51

حسن صدرنیا؛ آذر خدابخشی کولایی؛ محمد طبسی زاده؛ برات قبادیات


2. مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-46

حسنین عبدالرحمن کریم اللامی؛ محمد طبسی زاده؛ عبدالعلی فرزاد؛ عباس روحانی