نویسنده = نوشین قلی‌پور زنجانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر پارامترهای مهم در تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن پتاسیم کربنات/آلومینا و روغن کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1396

المیرا یزدانیان؛ نوشین قلی پور؛ آرش کامران پیرزمان


2. بررسی اثر برخی پارامترهای مهم در تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن پتاسیم کربنات/آلومینا و روغن کلزا

دوره 10، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 17-27

المیرا یزدانیان؛ نوشین قلی‌پور زنجانی؛ آرش کامران پیرزمان