نویسنده = محمدعلی سرودی
ارزیابی تأثیر مدل‌های محاسبه زمان شکست در تخمین عمر خزشی محفظه احتراق موتور V94.2

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 53-70

10.22034/jfnc.2022.337639.1317

سیده فاطمه موسوی؛ مهدی بقایی؛ غزاله احمدی؛ رضا گلستانی؛ سینا ثانی؛ محمدعلی سرودی؛ هیوا خالدی


پیش‌بینی آلاینده CO در یک محفظه احتراق توربین گاز به کمک مدل احتراقی نرخ محدود اضمحلال گردابه

دوره 10، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 33-49

محمد شهسواری؛ محمدعلی سرودی؛ موسی یزدانی؛ سارا منتظری نژاد؛ یوسف باقری