نویسنده = حسین یزدانی احمد آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر توزیع هوای متغیر بر جریان واکنشی محفظه احتراق مدل توربین گاز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-32

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ حسین یزدانی احمد آبادی؛ محمد صادق عابدی نژاد