نویسنده = امید جهانیان
تعداد مقالات: 5
2. تعیین تجربی رژیم احتراقی مخلوط همگن در یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 10، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 28-39

مرتضی فتحی؛ امید جهانیان؛ داود دومیری گنجی


4. تحلیل عددی اثر گاز سنتزی بر احتراق گاز طبیعی دریک موتور اشتعال ­تراکمی همگن

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18

مصطفی رمضان نژاد؛ روزبه شفقت؛ مصطفی محبی؛ امید جهانیان


5. پیش‌بینی دمای گازهای خروجی در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با کمک الگوی چند‌ناحیه‌ای

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 31-47

محسن نازک تبار؛ سید علی جزایری؛ امید جهانیان