نویسنده = هادی پاسدار شهری
تعداد مقالات: 5
3. مدل‏ سازی احتراق مغشوش با استفاده از مدل واکنشگاه اختلاط ایدئال اصلاح‌شده

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-101

علی شهانقی؛ هادی پاسدار شهری


4. بررسی اثر عدد چرخش و بازچرخش گازهای خروجی از دودکش در شبیه‌سازی عددی مشعل‌ دوگانه‌سوز نیروگاهی رایج

دوره 10، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 25-45

احسان محمدیان اصفهانی؛ کیومرث مظاهری؛ هادی پاسدار شهری