نویسنده = علی‏اکبر حبیب‏نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر بیودیزل روغن پسماند و خاک رنگبر بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

نوید پوروثوقی؛ علی‏محمد نیکبخت؛ صمد جعفرمدار؛ میثم طباطبائی؛ سید امیرحسین گلی؛ علی‏اکبر حبیب‏نیا؛ محسن پاکزاد