نویسنده = کیومرث مظاهری
3. بررسی اثر عدد چرخش و بازچرخش گازهای خروجی از دودکش در شبیه‌سازی عددی مشعل‌ دوگانه‌سوز نیروگاهی رایج

دوره 10، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 25-45

احسان محمدیان اصفهانی؛ کیومرث مظاهری؛ هادی پاسدار شهری


7. بررسی تأثیر مکانیزم ‌شیمیایی در پیش‌بینی آلاینده NOxبا روش کاهش انتخابی غیرکاتالیستی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-77

مسعود شفا؛ کیومرث مظاهری؛ علیرضا علی‌پور


8. بهبود شرایط کارکرد کوره دوار ذوب آلومینیوم با استفاده از شبیه‏ سازی عددی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-15

مجتبی رحیم‏ پور؛ کیومرث مظاهری؛ سید حسین سیدین


9. مطالعه عددی گذار از جت شعله آشفته به تراک در لوله‌ای با یک مانع

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

سبحان امامی کوپائی؛ کیومرث مظاهری؛ علی شمعونی پور