نویسنده = محمدامین حجازی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بیودیزل تولید‌شده از میکروجلبک بر متغیرهای عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش غیرمستقیم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

بهمن نجفی؛ مهدی ترکیان؛ محمدامین حجازی؛ امیرعلی زمزمیان