نویسنده = محمد فرشچی
تعداد مقالات: 12
4. بررسی اثر ابعاد هندسی پاشنده بر عملکرد محفظه احتراق رانشگر دومولفه‌ای

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 63-78

10.22034/jfnc.2020.121936

مسعود عیدی عطارزاده؛ محمد فرشچی؛ عطیه سرآبادانی؛ حامد خسروبیگی؛ غزال داورنیا؛ علیرضا رمضانی


5. شبیه سازی شعله‌ آرام پیش مخلوط جزئی با استفاده از FGM دو بعدی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 51-63

10.22034/jfnc.2019.101207

فاطمه چیتگرها؛ فتح اله امی؛ محمد فرشچی


7. بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-120

مسعود عیدی عطارزاده؛ صادق تابع جماعت؛ محمد فرشچی؛ محمود مانی


8. بررسی تجربی پارامترهای عملکردی یک انژکتور پیچشی تک‌پایه

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-84

عطااله پورمحمود؛ مصطفی قربان حسینی؛ آزاده کبریایی؛ محمد فرشچی


10. بررسی تأثیر نوسانات نسبت جرمی بر ساختار شعلة نفوذی آرام

دوره 4، شماره 1، بهار 1390

فرهاد فتحیه؛ علی خصوصی؛ محمد فرشچی؛ اکبر غفوریان مرشد


11. پاسخ شعله پیش مخلوط Vشکل و Mشکل به تحریک آکوستیکی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389

روزبه ریاضی؛ نگار نباتیان؛ محمد فرشچی


12. مطالعه تجربی اثر مارپیچ در ناحیه گذار شعله به تراک

دوره 3، شماره 1، بهار 1389

مسعود عیدی ‌عطارزاده؛ محمد فرشچی؛ کاوه قربانیان