نویسنده = سیامک حسین پور
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه جذب بعد ازاحتراق کربن‌دی‌اکسید از نیروگاه سیکل ترکیبی گاز طبیعی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 15-29

حسین فرج الهی؛ سیامک حسین پور


2. مطالعه عددی پایداری شعله احتراقی مخلوط پروپان-هوا در یک میکرو برنر با کانال واگرا

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 17-30

حمید رضا عسکری فرد جهرمی؛ سیامک حسین پور