نویسنده = فرزاد بازدیدی طهرانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثر سازوکار شیمیایی شعله بر مشخصه‌های احتراقی در یک محفظه احتراق مدل توربین گاز

دوره 9، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 71-94

فرزاد بازدیدی تهرانی؛ سجاد میرزایی؛ محمد صادق عابدی نژاد


3. تحلیل تأثیر توزیع هوای متغیر بر جریان واکنشی محفظه احتراق مدل توربین گاز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 13-32

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ حسین یزدانی احمد آبادی؛ محمد صادق عابدی نژاد


4. Influence of Thermal Radiation Models on Prediction of Reactive Swirling Methane/Air Flame in a Model Gas Turbine Combustor

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

فرزاد بازدیدی تهرانی؛ حامد زینی وند