نویسنده = محسن دوازده امامی
تعداد مقالات: 6
2. شبیه سازی احتراق مدفون در محیط متخلخل به روش FGM

دوره 10، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 79-92

حسین َعطوف؛ محسن دوازده امامی


3. بررسی تجربی احتراق پایدار و پدیده برگشت شعله در یک مشعل متخلخل دولایه‌ای

دوره 10، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 13-24

محمد امیدی؛ محسن دوازده امامی


4. شبیه­ سازی شعله­ نفوذی متان/ هیدورژن با استفاده از مدل‌های احتراقی فلیملت پایا و ناپایا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 71-84

فاطمه چیتگرها؛ محسن دوازده امامی؛ محمد فرشچی


5. بررسی تجربی فرایند برگشت شعله در محیط متخلخل دو­لایه‌ای

دوره 5، شماره 1، بهار 1391

محسن دوازده‌امامی؛ حسین عطوف؛ محمدرضا رضایی بخش